Thông tin chuyển khoản

Thông tin chuyên khoản:

  • Tên TK: Công Ty TNHH Công Nghệ và Du Lịch TripTech

  • Ngân Hàng ACB

  • STK: 2123388